sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Didactiek

Onder deze rubriek vindt u informatie over de didactiek van het begrijpend lezen en de rol van de leerkracht daarin.

De rol van de leerkracht bij het leren van begrijpend lezen
Lang werd gedacht dat de rol van de leerkracht bij het leren begrijpend lezen beperkt was en dat kinderen deze vaardigheid vooral onder de knie kregen door simpelweg veel te lezen en veel opzoekvragen te beantwoorden bij leesteksten. Inmiddels is het inzicht doorgedrongen dat ook leren lezen steunt op een aantal algemene pedagogisch-didactische uitgangspunten.  Je leert door middel van instructie, vanuit voordoen en zelf oefenen. Echt leren vindt plaats als de leerling een taak moet uitvoeren op een niveau dat iets boven zijn eigen beheersingsniveau ligt (in de zone van naaste ontwikkeling). Een adequate, effectieve begrijpend leesdidactiek komt tegemoet aan deze uitgangspunten en voorziet zowel in directe instructie als in ‘modeling’ en gelegenheid tot toepassing van het geleerde. Verder moet binnen het begrijpend leesonderwijs ruimte zijn voor verschillen in ontwikkelingstempo en ervaring.

Zie verder:
- Begrijpend lezen; leren lezen met leesstrategieën
- Modeling bij begrijpend lezen- SLO

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599