sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Doelen

In deze rubriek vindt u informatie over verschillende doelen, kerndoelen, leerlijnen en referentieniveaus met betrekking tot begrijpend lezen.

Kerndoelen begrijpend lezen
Het is al weer een tijd geleden, maart 2006, dat er door de overheid nieuwe kerndoelen zijn geformuleerd. De kerndoelen zijn teruggebracht van 115 naar 58.
Met ingang van het schooljaar 2009-2010 moesten de kerndoelen in zijn geheel binnen de basisscholen zijn ingevoerd. De kerndoelen zijn streefdoelen en gaan over de hoofdlijnen. In de kerndoelen staat het eind van een leerproces omschreven en niet de manier waarop ze kunnen worden bereikt: ze doen geen uitspraken over didactiek.
Voor het vertalen van de kerndoelen naar de praktijk is op www.slo.nl de publicatie ‘Tussendoelen & Leerlijnen bij kerndoelen’ (TULE) beschikbaar. Ook op www.kerndoelen.kennisnet.nl is meer informatie over de kerndoelen te vinden.

De eerste drie kerndoelen Nederlands gaan over mondeling onderwijs en de overige 6 kerndoelen Nederlands gaan over schriftelijk onderwijs:

 4 De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
5 De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
6 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale bronnen.
7 De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.
8 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.
9 De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.
10 De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieën te herkennen,te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.
Bron: www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kerndoelenboekje.../download - Vergelijkbaar  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599