sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Methoden

Hieronder vindt u in het kort beschrijvingen  van methoden voor begrijpend lezen en beoordelingen van methoden vanuit de invalshoek begrijpend lezen

Beoordeling methodes VO Nederlands op hun begrijpend leeslijn
Een beoordeling van de methodes  'Op niveau onderbouw', 'Nieuw Nederlands onderbouw', 'Taallijnen', 'Talent', 'Sprint' vanuit een aantal criteria zoals: is er een duidelijke leeslijn voor begrijpend lezen,  is er aandacht voor leesstrategieën, is er een stappenplan lezen?
(Laure Galjart en Ankie Bakker- CED-groep)
Zie: Beoordeling methodes Nederlands VO

Nieuwsbegrip
Nieuwsbegrip is een onlinemethode, waarbij u zich kunt abonneren op teksten over actuele onderwerpen op 5 niveaus (groep 4 basisschool t/m HAVO). Er is een basisversie met één les per week en een XL-versie met twee lessen per week. Bij deze laatste versie zijn er ook woordenschatoefeningen en stelmogelijkheden opgenomen. Daarnaast is het mogelijk om een abonnement te nemen op een bijpassende film die over het actuele onderwerp wordt gemaakt. Hierdoor wordt de achtergrondkennis van leerlingen geactiveerd en waar nodig aangevuld.
Zie: www.nieuwsbegrip.nl en www.taalpilots.nl/implementatiekoffer/inhoud/lezen/begrijpendlezen

Goed Gelezen
Goed Gelezen heeft twee lessen per week:
• Een les uit het boek: de leerlingen krijgen (steeds in de oneven weken) instructie in begrijpend lezen en (steeds in de even weken) gaan samen op zoek naar antwoorden op de leesvraag;
• Een les uit een kaartenbak: de leerlingen werken zelfstandig aan kaarten op verschillende niveaus. Zwakke leerlingen kunnen ook kaarten digitaal maken.
Bij Goed Gelezen is het mogelijk dat leerlingen opdrachten maken bij Kidsweek Junior, een wekelijkse kinderkrant met nieuws en informatie.
Zie www.goedgelezen.nl en www.taalpilots.nl/implementatiekoffer/inhoud/lezen/begrijpendlezen

Lezen in beeld
Lezen in beeld heeft één les per week. De leerkracht heeft de mogelijkheid om leerlingen de tekst en opdrachten zelfstandig te laten maken. Het is ook mogelijk om dit per lesfase te doen: zo kan de leerkracht bijvoorbeeld de instructie gezamenlijk doen en de verwerking deels zelfstandig, deels onder begeleiding.
Een tweede les in de week is mogelijk door de leerlingen zelfstandig te laten werken met kaarten (uit de ‘Leesstudio’) of met een onlinetekst naar aanleiding van een actueel item uit het Jeugdjournaal.
U kunt met de methode starten in de tweede helft van groep 4 of in groep 5.
Zie www.lezeninbeeld.nl

Tekstverwerken
Tekstverwerken biedt één les per week. Na een gezamenlijke start kunnen de kinderen met vragen aan de slag, waardoor de leerkracht een aantal vragen met zwakke leerlingen kan maken. De les wordt afgesloten met een klassikale reflectie op een aantal vragen.
Zie www.tekstverwerken.nl  en www.taalpilots.nl/implementatiekoffer/inhoud/lezen/begrijpendlezen

Tussen de regels
In groep 4 is een les per week beschikbaar, vanaf groep 5 komen twee lessen per week aan bod. Er is steeds een afwisseling tussen instructie en zelfstandig werken. De methode maakt een expliciet onderscheid tussen 7 denkvaardigheden en 7 tekstvaardigheden.
Zie www.tussenderegels.nl en www.taalpilots.nl/implementatiekoffer/inhoud/lezen/begrijpendlezen

Overal tekst!
Overal tekst! heeft twee lessen per week: een basisles (instructieles) met individuele verwerking en een zelfstandig te verwerken brugles waarin de leerlingen werken met óf een tekst uit het tijdschriftachtige Brugboek, óf een internettekst van de Startpagina, óf een tekst uit een eigen boek of tijdschrift. In de brugles wordt een brug geslagen naar teksten uit de omgeving van het kind. Wekelijks wordt er via de website www.overaltekst.nl een suggestie geboden voor het gebruik van actuele teksten uit Kidsweek Junior. De verwerking van de lessen vindt plaats in Werkschriften of Maatschriften (bestemd voor de zwakkere lezers).
Zie: www.overaltekst.nl

 

Direct contact

José van der Hoeven
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599