sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van congressen en symposia met betrekking tot begrijpend lezen.

Conferentie Begrijpend lezen
4 oktober 2017
Dit jaar staat het thema Motiverend leesonderwijs’ centraal op de conferentie van het Kenniscentrum Begrijpend Lezen.
Leren lezen is van wezenlijk belang voor schoolsucces en in het dagelijkse leven. Uit internationaal onderzoek weten we dat Nederlandse leerlingen bovengemiddeld presteren op leesvaardigheid,
maar minder goed scoren op leesmotivatie. In twee plenaire lezingen en een keur aan workshops doet u in één dag volop nieuwe inzichten op over leesmotivatie. CED-Groep, Sardes, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Universiteit Gent en andere experts leveren hun bijdrage aan deze conferentie.

Meer informatie en aanmelden

___________________________________________________________________


Taal- en Rekenconferentie 2017 voor vo en mbo in Utrecht
6 april 2017
De Grote Taal- en Rekenconferentie voor vo en mbo geeft een up-to-date overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van het kernvak Nederlands en rekenonderwijs.
Eliane Segers, bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale Media, opent de conferentie met een keynote over multimediaal leren. Zij gaat in op het lezen en leren van multimediale teksten en de rol van woordenschat daarbij. Tevens gaat zij in op de invloed van illustraties bij rekenopgaven.
Abdelkader Benali, schrijver en programmamaker, leidt het middagdeel in.

Meer informatie en aanmelden


  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599