sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van congressen en symposia met betrekking tot begrijpend lezen.

Studiemiddag Effectief leesstrategieonderwijs

Voor: vmbo-docenten
Datum: woensdag 18 april 2018
Tijd: 14.30-17.00 uur
Locatie: Universiteit Utrecht, Drift 25 (zaal 0.02), Utrecht (bereikbaar vanaf Utrecht CS met o.a. bus 28, halte Janskerkhof)
Aanmelden kan door een mail te sturen naar j.evers@uu.nl 
 
Uit onderzoek blijkt dat leerlingen meer van een tekst begrijpen als deze een duidelijke structuur heeft. Hun tekstbegrip wordt ook beter als leerlingen kennis opdoen over de manier waarop teksten in elkaar zitten. Het is dus belangrijk om hier in het leesonderwijs aandacht aan te besteden, ook in het vmbo.

Deze studiemiddag is speciaal bedoeld voor vmbo-docenten die zich willen professionaliseren in het geven van leesstrategieonderwijs rondom tekststructuur. In het eerste deel van de studiemiddag frissen we je kennis over tekststructuur op:
• Wat kun je leerlingen leren over de macro-structuur van teksten, naast de driedeling inleiding-kern-slot?
• Hoe hangt die macro-structuur samen met het gebruik van signaalwoorden en van kernzinnen?
• Hoe kun je deze kennis inzetten als je de voorkennis van je leerlingen wilt activeren?

In het tweede deel van de studiemiddag krijg je concrete tips en handvatten over docentmodeling:
• Wat is de meerwaarde van docentmodeling ten opzichte van een klassengesprek?
• Hoe kun je docentmodeling het beste aanpakken als je leesstrategieonderwijs geeft?
Vervolgens ga je deze tips meteen ook zelf in kleine groepjes uitproberen.

Deze studiemiddag wordt georganiseerd door Jacqueline Evers-Vermeul (Universiteit Utrecht) en José van der Hoeven (CED-Groep). Zij hebben onlangs in samenwerking met vier vmbo-scholen een onderzoek afgerond (gefinancierd door NRO kortlopend onderwijsonderzoek), waarbij  leesstrategieonderwijs over tekststructuur centraal stond. Deelnemers aan de studiemiddag ontvangen ter inspiratie de lesmaterialen die binnen dit project ontwikkeld zijn.

Deze studiemiddag is mede mogelijk gemaakt met financiering van NRO. 


Conferentie Lezen Centraal 2018
11 april 2018
De Harmonie in Leeuwarden

Literatuur ontregelt. Boeken zetten aan tot denken en kunnen voor een frisse blik zorgen. Opgaan in een verhaal, meeleven met personages – dat vergroot het inlevingsvermogen en scherpt het zelfbeeld. Lezen draagt zo niet alleen bij aan persoonlijke vorming, maar ook aan burgerschapsvorming.
Dat gaat echter alleen op als (kinder-)literatuur breed en divers is, geen stereotypen bevestigt en een waarachtige afspiegeling vormt van de samenleving. Lezen Centraal gaat hier nader op in, onder het motto: ‘Ik zie, ik zie wie jij niet ziet…, hoe lezen kan verruimen en verrijken.’
In hoeverre worden bijvoorbeeld ouderen, migranten, lhbti’s en andere groepen stereotiep neergezet in verhalen en romans? Waarom hebben kinderen recht op diversiteit in (kinder-)boeken? En hoe is het daarmee feitelijk gesteld?
Onder leiding van dagvoorzitter Abdelkader Benali bespreekt een keur aan wetenschappers, auteurs en professionals deze vragen. Er zal aandacht zijn voor uiteenlopende onderwerpen als meertaligheid, diversiteit, gender en burgerschapsvorming. We doen dat dit jaar op een even bijzondere als passende locatie: de Harmonie in Leeuwarden, Europese Culturele Hoofdstad 2018. We zullen dan ook deels aansluiten bij het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
Meer informatie en aanmelden  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599