sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Agenda

Hieronder vindt u een overzicht van congressen en symposia met betrekking tot begrijpend lezen.


Conferentie Lezen Centraal 2018

11 april 2018
De Harmonie in Leeuwarden
Literatuur ontregelt. Boeken zetten aan tot denken en kunnen voor een frisse blik zorgen. Opgaan in een verhaal, meeleven met personages – dat vergroot het inlevingsvermogen en scherpt het zelfbeeld. Lezen draagt zo niet alleen bij aan persoonlijke vorming, maar ook aan burgerschapsvorming.
Dat gaat echter alleen op als (kinder-)literatuur breed en divers is, geen stereotypen bevestigt en een waarachtige afspiegeling vormt van de samenleving. Lezen Centraal gaat hier nader op in, onder het motto: ‘Ik zie, ik zie wie jij niet ziet…, hoe lezen kan verruimen en verrijken.’
In hoeverre worden bijvoorbeeld ouderen, migranten, lhbti’s en andere groepen stereotiep neergezet in verhalen en romans? Waarom hebben kinderen recht op diversiteit in (kinder-)boeken? En hoe is het daarmee feitelijk gesteld?
Onder leiding van dagvoorzitter Abdelkader Benali bespreekt een keur aan wetenschappers, auteurs en professionals deze vragen. Er zal aandacht zijn voor uiteenlopende onderwerpen als meertaligheid, diversiteit, gender en burgerschapsvorming. We doen dat dit jaar op een even bijzondere als passende locatie: de Harmonie in Leeuwarden, Europese Culturele Hoofdstad 2018. We zullen dan ook deels aansluiten bij het programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.
Meer informatie en aanmelden


Conferentie Weet wat je leest: effectief leesonderwijs in groep 4 t/m 8
(Medilex)
Dinsdag 20 maart 2018
Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht 

Eén op de vier leerlingen die de basisschool verlaten, is zwak in begrijpend lezen. Hoe verbetert u de leesmotivatie van uw leerlingen? En hoe leert u leerlingen strategieën en denkvaardigheden aan voor lezen met begrip? Zorg voor rijk begrijpend leesonderwijs en verhoog de resultaten van uw leerlingen! 

Tijdens de studiedag worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
•Wat kan de aanpak Close Reading betekenen voor uw begrijpend luister- en leesonderwijs?
•Hoe ondersteunt u leerlingen met een beperkte woordenschat bij begrijpend lezen?
•Hoe integreert u formatief evalueren in uw begrijpend leesonderwijs?

Bekijk programma
Inschrijven


Vmbo studiemiddag
26 januari 2018
Beatrixgebouw Utrecht

Een inspirerende en informatieve studiemiddag over lezen en leesbevordering in het vmbo
Leesbevordering in het vmbo is een kwestie van maatwerk. Dat blijkt ook weer uit het laatste onderzoek naar leesbevordering in het vmbo dat Stichting Lezen heeft laten uitvoeren onder docenten. Het staat of valt bij betrokken docenten met kennis van zaken, een gevarieerde boekencollectie op school en een sterk verankerd leesbevorderingsbeleid. Kijk voor meer informatie over programma en inschrijving op de site.

 
Meer informatie

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599