sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuws

Op 9 oktober 2019 zal er weer een Conferentie Begrijpend Lezen plaatsvinden. De locatie is Eindhoven.
Het verhaal bij begrijpend lezen
Verhalen zijn krachtige communicatiemiddelen. Niet voor niets worden ze voor allerlei doeleinden ingezet, bijvoorbeeld om te vermaken, te informeren of te overtuigen. Maar hoe werkt dat dan? Wat maakt verhalen zo krachtig? En hoe kun je verhalen op een zinnige manier inzetten om het tekstbegrip van kinderen te vergroten? In deze conferentie bekijken we vanuit verschillende invalshoeken wat de rol en de mogelijkheden van verhalen zijn bij het onderwijs in begrijpend lezen. Hierbij kijken we onder andere hoe verhalen en zaakvakteksten elkaar kunnen aanvullen en welke concrete werkvormen je kunt inzetten om maximaal te profiteren van de kracht van verhalen.

Meer informatie volgt binnenkort!

__________________________________________________________________________


Op 26 september 2018 vond de Conferentie Begrijpend lezen in de 21e eeuw plaats.
Lezen en 21ste- eeuwse vaardigheden, dat was het thema van deze conferentie. Hieronder kunt u de presentaties downloaden.

Lezen in de 21ste eeuw
door Eliane Segers, hoogleraar Leren en Technologie, bijzonder hoogleraar Lezen en Digitale media, Radboud Universiteit/Universiteit Twente. In haar lezing ging Eliane Segers in op wat je ‘het nieuwe lezen’ zou kunnen noemen: digitaal lezen in de context van multimedia. Daarnaast richtte zij zich op samenwerkend leren in multimediale omgevingen.
Download de presentatie
 
Leren van meerdere teksten po/vo
door Paul van den Broek, Universiteit Leiden
In de hedendaagse maatschappij is steeds meer en complexere informatie beschikbaar. In deze workshop bespreken we de leesvaardigheden die nodig zijn om informatie uit meerdere bronnen (teksten, webpagina’s) te evalueren en integreren, en welke uitdagingen leerlingen daarbij kunnen ervaren.
Download de presentatie

Met digitale boeken het leesplezier en de leesvaardigheid stimuleren po/vo
door Niels Bakker, Stichting Lezen
Lezen van het scherm is anders dan lezen van papier. Veel digitale boeken en boekapps zijn uitgerust met animaties, spelletjes en andere digitale middelen. Hoe kunnen deze boeken worden ingezet om het lezen te bevorderen? 
Download de presentatie
Prezi De toekomst van het lezen (2018). Feiten over het leesgedrag van e-boeken, de leeservaring van e-boeken, reflecties op de ontwikkelingen van het lezen in de toekomst 

Studiestrategieën stimuleren via mindmaps po/vo
door Emmelien Merchie, Universiteit Gent
Werken met mindmaps is een veelbelovende techniek om leerlingen te ondersteunen in het verwerken en leren van informatieve teksten. Daarnaast traint deze techniek ook andere 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals creatief denken en zelfregulering. 
Download de presentatie

Informatievaardigheden in de klas po
door Aafke Ouwerkerk, examenontwikkelaar Examenservices
Het zoeken en verwerken van informatie van internet is een complexe vaardigheid en voor veel leerlingen een leerproces. In deze workshop werd ingegaan op wat ‘informatievaardigheden’ zijn, hoe je die momenteel aanbiedt en hoe kun je ze kunt integreren in je lesprogramma. 
Download de presentatie


 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599