sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Nieuws

Conferentie Begrijpend lezen- 9 oktober 2019
Op 9 oktober 2019 vond in Eindhoven de Conferentie Begrijpend lezen plaats. In deze conferentie werd vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de rol en de mogelijkheden van verhalen bij het onderwijs in begrijpend lezen. Er was onder meer aandacht voor hoe verhalen en zaakvakteksten elkaar kunnen aanvullen en welke concrete werkvormen u kunt inzetten om maximaal te profiteren van de kracht van verhalen. Hieronder kunt u de  presentaties downloaden. Deze lijst zal nog worden aangevuld.

Keynote middag: Verhalen om te leren? 
Dr. Jacqueline Evers-Vermeul, Universiteit Utrecht
Educatieve uitgevers proberen leerstof vaak dichtbij de belevingswereld van leerlingen te brengen, ter bevordering van motivatie en tekstbegrip. Daarbij zetten ze verhalen en verhalende elementen in, zoals fictieve personages die concrete uitspraken doen, of passages met gedachten en gevoelens. In deze presentatie bekijken we welke voor- en nadelen dit oplevert in vergelijking met louter zakelijke uiteenzettende teksten. 
Download de presentatie

Workshop Leesboeken en de zaakvakken - vo 
Kees Broekhof, Sardes 
Boeken lezen is goed voor de ontwikkeling van begrijpend lezen, maar ook voor het ontwikkelen van een dieper begrip van onderwerpen bij de zaakvakken. Met concrete voorbeelden wordt getoond hoe het lezen van boeken de belangrijke vaardigheden voor begrijpend lezen bevorderen en welke rol jeugdboeken en young adult literature kunnen spelen bij het verdiepen van kennis. 
Download de presentatie

Workshop Praten over boeken - po
Hilde Kooiker-den Boer, HZ University of Applied Sciences
Door te praten en te discussiëren over boeken en verhalen ontwikkelen leerlingen hun literaire competentie. Ze leren hierdoor verbanden te leggen tussen verschillende teksten en tussen de tekst en hun eigen kennis en ervaringen. In deze workshop werden verschillende werkvormen verkend om met leerlingen in gesprek te gaan over jeugdliteratuur. 
Download de presentatie

Workshop Wetenschappelijke kennis toepassen in de onderwijspraktijk - po/vo 
Ernst Keijsers, CED-Groep 
Ieder jaar publiceert KBL de zogenaamde VUGjes. Een selectie en bewerking van recente internationale artikelen op basis van relevantie en bruikbaarheid voor de Nederlandse onderwijspraktijk. Wat is de concrete betekenis van deze kennis voor uw praktijk? Dit willen we samen met u verkennen aan de hand van een VUG’je van 2019. 
Download de presentatie

Workshop de transfer van Nieuwsbegrip naar andere teksten - po 
Yvet van Noordt, CED-Groep 
Bij begrijpend lezen komen leerlingen in aanraking met verschillende soorten tekst. Hoe kunnen leerlingen de aanpak van Nieuwsbegrip toepassen bij andere tekstsoorten en bij verhalende teksten in het bijzonder? Aandacht gaat uit naar strategiegebruik en tekstinhoud. 
Download de presentatie


 

  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599