sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

 • Inleiding

  Begrijpend lezen is essentieel voor zowel het schoolse als maatschappelijke functioneren. In Nederland zijn er ongeveer 1,5 miljoen mensen boven de 16 jaar die moeite hebben met lezen en schrijven (Rijksoverheid, 2015) . Daarom is het noodzakeli...

  Lees meer

  Wat zegt onderzoek?

  Volgens de huidige inzichten is begrijpend lezen een complex cognitief proces, waarbij een lezer continu schakelt tussen informatie in de tekst en zijn of haar eigen kennis. Over de precieze manier waarop dat gebeurt, en over de beste manier om ...

  Lees meer
 • Een goede aanpak

  De strategieën die van belang zijn voor begrijpend lezen, moeten expliciet worden onderwezen. Voor een goede instructie door de leerkracht betekent dat het volgende: Per les staat één strategie centraal. De leerkr...

  Lees meer

  Differentiëren

  Op grond van de vaardigheidsscores van Cito, maar ook door goed te luisteren, kan de leerkracht controleren of de leerlingen voldoende vorderingen maken. We zijn het met Vernooy (2010) eens dat door goede (directe) instructie 85% van de lee...

  Lees meer
 • Opbrengstgericht werken

  De vorderingen die leerlingen in Nederland maken, geven alle aanleiding om het begrijpend lezen opbrengstgericht te onderwijzen. Dat wil zeggen dat leerkrachten de resultaten van hun leerlingen zien als feedback op hun eigen handelen: te lage op...

  Lees meer

  Begrijpend lezen in andere vakken

  De strategieën en aanpakken die leerlingen leren bij de begrijpend leeslessen zijn natuurlijk evenzeer bruikbaar bij de teksten die ze moeten lezen voor andere vakken. Sterker nog, ze zijn bij uitstek bedoeld om ze daar, maar ook in allerle...

  Lees meer
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599