sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

 • Inleiding

  Begrijpend lezen in het vo: doel en middel Begrijpend lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die kinderen op school onderwezen krijgen; samen met rekenen wordt taal beschouwd als een basisvaardigheid en vormt zodoende een hoofddoel van ...

  Lees meer

  Wat zegt onderzoek?

  Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid, waar de wetenschap nog lang geen compleet beeld van heeft. Toch is er al veel bekend. In de afgelopen decennia heeft het onderzoek zich onder meer gericht op het verkrijgen van inzicht in het leespro...

  Lees meer
 • Een goede aanpak

  De wetenschappelijke inzichten over de actieve, strategische aard van het leesproces, in combinatie met meer algemene leertheoretische inzichten, hebben geleid tot aanbevelingen voor de inrichting van het begrijpend leesonderwijs: dit onderwijs ...

  Lees meer

  Begrijpend lezen in andere vakken

  De strategische, actieve aanpak van leesteksten die leerlingen bij de lessen Nederlands (zouden moeten) leren, is in feite bedoeld om toe te passen in andere, functionele contexten. Zoals bij het lezen van een kranten- of tijdschriftartikel, of ...

  Lees meer
 • Differentiëren

  De verschillen tussen individuele leerlingen zijn in de meeste klassen groot. Dit betekent dat sommige leerlingen nauwelijks (taal)ondersteuning nodig zullen hebben bij de verwerking van allerlei schoolboekteksten maar andere leerlingen juist he...

  Lees meer

  Onderzoeksopbrengsten

  Het KBL biedt een platform voor het delen van informatie  en resultaten van onderzoek naar begrijpend lezen.

  Lees meer
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599