BEELD 329

Nieuws

Zo help je zwakke begrijpend lezers
Kinderen met een achterstand op begrijpend lezen hebben het moeilijk bij alle schoolvakken en bij het functioneren in de maatschappij. Astrid Kraal, senior onderzoeker bij de CED-Groep en nauw betrokken bij de ontwikkeling van Nieuwsbegrip, promoveerde onlangs aan Universiteit Leiden op begrijpend lezen bij jonge kinderen in groep 4 en 5. Haar onderzoek levert interessante aanknopingspunten voor het begrijpend leesonderwijs.

Het promotieonderzoek van Astrid Kraal gaat over de leesaanpakken van jonge kinderen en de invloed van de tekstsoort en tekstlayout op hun leesaanpakken. Het hoofddoel was om aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden inzicht te krijgen in de leesaanpakken van jonge, zwakke en goede begrijpend lezers bij het lezen van twee verschillende soorten teksten: verhalende teksten en informatieve teksten. Een bijkomend doel was om inzicht te krijgen in verschillende leesprofielen van jonge, zwakke en goede begrijpend lezers.

Tot slot geeft het proefzicht inzicht in het effect van verschillende vormen van tekstopmaak op het tekstbegrip en de leessnelheid van jonge kinderen bij het lezen van verhalende en informatieve teksten. Er zijn 4 empirische studies gedaan om dit te onderzoeken:

Hardopdenkonderzoek
Oogbewegingsonderzoek
Onderzoek naar oogbewegingspatronen van subgroepen
Effect van tekstopmaak op tekstverwerking

Download de onderwijsbrochure: Verschillende lezers, verschillende teksten, verschillende leesprocessen


Paul van den Broek ontvangt Oswald Külpe-prijs

Paul van de Broek, een van de leden van het kenniscentrum Begrijpend Lezen, heeft de prestigieuze Oswald-Külpe-prijs gekregen vanwege zijn invloedrijke onderzoek naar tekstbegrip en lezen in de afgelopen 35 jaar. Het Instituut Psychologie aan de Universiteit van Würzburg in Duitsland kent deze prijs toe voor baanbrekend werk in de experimentele studie van hogere mentale processen.

Lees verder

Conferentie Begrijpend lezen- 9 oktober 2019

Op 9 oktober 2019 vond in Eindhoven de Conferentie Begrijpend lezen plaats. In deze conferentie werd vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de rol en de mogelijkheden van verhalen bij het onderwijs in begrijpend lezen. Er was onder meer aandacht voor hoe verhalen en zaakvakteksten elkaar kunnen aanvullen en welke concrete werkvormen u kunt inzetten om maximaal te profiteren van de kracht van verhalen.

Download de presentaties

x