Net als veel evenementen kon in verband met COVID-19 de jaarlijkse leesconferentie van het KBL geen doorgang vinden. Gelukkig hebben we wel weer recente internationale wetenschappelijke artikelen voor u gelezen en uitgewerkt. Zo worden de onderzoeksresultaten van (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek bruikbaar voor uw eigen onderwijsaanbod op het gebied van begrijpend lezen.

Publicatie: Voor u gelezen 2020 - samenvattingen van actueel internationaal wetenschappelijk onderzoek
Ook dit jaar zijn er recente internationale wetenschappelijke artikelen geselecteerd en uitgewerkt met daaraan toegevoegd aanbevelingen voor de onderwijspraktijk.
In de Voor u gelezen 2020 zijn de volgende artikelen naar de praktijk vertaald:

Het belang van ondersteuning voor tekstbegrip

Voor u gelezen door: Kees Broekhof
Lupo, S.M., Tortorelli, L., Invernizzi, M., Ryoo, J.H. & Strong, J.Z. (2019). An
Exploration of Text Difficulty and Knowledge Support on Adolescents’
Comprehension. Reading Research Quarterly, 54(4), 457-479. doi:10.1002/rrq.247

Modeling onder de loep, op zoek naar effectieve ingrediënten
Voor u gelezen door: Suzanne T.M. Bogaerds-Hazenberg & Jacqueline EversVermeul

Schutz, K.M., & Rainey, E.C. (2019). Making sense of modeling in elementary
literacy instruction. The Reading Teacher, 73(4), 443-451. doi:10.1002/trtr.1863

Hoe goed zijn 12-16-jarigen in het beoordelen of webteksten geschikt zijn voor
een schoolopdracht?
Voor u gelezen door: Paul de Maat

Macedo-Rouet, M., Potocki, A., Scharrer, L., Ros, C., Stadtler, M., Salmerón, L., &
Rouet, J.-F. (2019). How good Is this page? Benefits and limits of prompting on
adolescents’ evaluation of web information quality. Reading Research Quarterly,
54(3), 299-321. doi:10.1002/rrq.241

Het bevorderen van schooltaal en begrijpend lezen bij tweetalige leerlingen
Voor u gelezen door: Liza van den Bosch

Proctor, C.P., Silverman, R.D., Harring, J.R., Love Jones, R. & Hartranft, A.M.
(2019). Teaching bilingual learners: Effects of a language-based reading
intervention on academic language and reading comprehension in grades 4
and 5. Reading Research Quarterly, 55(1), 95-122. doi:10.1002/rrq.258

Download Voor u gelezen 2020


Hieronder zijn eerdere Voor u gelezen publicaties te downloaden:

Voor u gelezen 2019

Voor u gelezen 2018

Voor u gelezen 2017

Voor u gelezen 2016

x