Het belang van begrijpend lezen kan niet worden onderschat. Begrijpend lezen is een basisvaardigheid en een belangrijke factor voor persoonlijke ontwikkeling en schoolsucces. Regelmatig laten onderzoeken zien dat Nederland het in internationale vergelijkingen goed doet, maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren kunnen rusten. De Nederlandse regering heeft de ambitie uitgesproken de kwaliteit van het onderwijs te versterken en hogere prestaties van alle leerlingen te bevorderen.

De CED-Groep wil hieraan bijdragen, en heeft samen met de Universiteit Leiden en Sardes het Kenniscentrum Begrijpend Lezen (KBL) opgericht. Ambities vragen om een invulling. Daarom bundelen wij onze krachten als onderwijsspecialisten en onderzoekers om zo de verbinding met de expertise van de praktijk mogelijk te maken.

x