Het KBL biedt een platform voor het delen van informatie en resultaten van onderzoek naar begrijpend lezen.

Samenwerkend lezen in het voortgezet onderwijs (SALEVO)


Met als doel de docenten in het VO concrete handvatten te bieden om de leesvaardigheid van hun leerlingen te trainen, is een methode ontwikkeld waarin verschillende inzichten over effectief leesonderwijs zijn samengebracht (SALEVO) en waarbij leerlingen samenwerkend lezen in kleine groepjes. Uit recent onderzoek blijkt dat het werken met deze methode positieve effecten heeft op tekstbegrip, kennis van connectieven en metacognitieve kennis van leesstrategieën. Het door NRO gesubsidieerde project heeft niet alleen geresulteerd in verschillende artikelen, maar ook in een uitgebreid lespakket dat kan worden ingezet binnen verschillende leerjaren, onderwijsniveaus en vakken.

In de onderzoeksprojecten werden verschillende producten en materialen ontwikkeld, die u ook in de klas zou kunnen gebruiken. We stellen die graag ter beschikking.

Publieksmaterialen

N. Moeken, F. Kuiken, C.J.M. Welie(2016): SALEVO Eindopdracht presentatie
N. Moeken, F. Kuiken, C.J.M. Welie(2016): SALEVO Eindopdracht samenvatting
N. Moeken, C.J.M. Welie, F. Kuiken(2016): SALEVO Docententraining
C.J.M. Welie, F, Kuiken, N Moeken(2016): SALEVO Docentenhandleiding
F. Kuiken, N. Moeken, C.J.M. Welie(2016): SALEVO Werkblad
C.J.M. Welie, N. Moeken, F. Kuiken(2016): SALEVO Strategiekaarten
C.J.M. Welie, F. Kuiken, N. Moeken(2016): SALEVO Rollenkaarten
F. Kuiken, N. Moeken, C.J.M. Welie(2016): SALEVO Nakijkblad

x