sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Wat doet het KBL?

We hebben een Kenniscentrum Begrijpend Lezen voor ogen dat:

 •  kennis verzamelt en ter beschikking stelt over leesvaardigheid(sontwikkeling) en succesvolle, opbrengstgerichte manieren van onderwijzen van begrijpend lezen;
 •  uitwisseling van kennis en good practice tussen alle betrokkenen bevordert en daartoe mogelijkheden aanreikt;
 •  wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek bevordert en/of uitvoert dat relevant is voor de onderwijspraktijk;
 •  wetenschappelijke kennis vertaalt naar een bruikbare toepassing in het onderwijs;
 •  een helpdesk-functie biedt;
 •  leerkrachten en scholen enthousiasmeert om hun begrijpend leesonderwijs te verbeteren en te vernieuwen;
 •  praktische, wetenschappelijke, beleidsmatige knelpunten voor effectief onderwijs inventariseert en oplossing ervan bevordert.

 
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599