Het KBL kent meerdere partners. De stuurgroep wordt gevormd door:

Naam Functie Organisatie
dr. José van der Hoeven Coördinator CED-Groep
prof. dr. Paul van den Broek Hoogleraar Pedagogische Wetenschappen Universiteit Leiden
drs. Kees Broekhof Adviseur begrijpend lezen Sardes
prof. dr. Ted Sanders Hoogleraar Taalbeheersing van het Nederlands Universiteit Utrecht
drs. Ernst Keijsers Adviseur begrijpend lezen PO CED-groep
dr. Astrid Kraal Senior onderzoeker CED-Groep
drs. Mirjam de Bruijne Adviseur begrijpend lezen VO PhD student Hogeschool Rotterdam
Yvet van Noordt Adviseur begrijpend lezen PO CED-groep
Els van den Berg Ontwikkelaar CED-groep

Het Kenniscentrum Begrijpend Lezen zoekt volop samenwerking met onderwijsgevenden, schoolbesturen, onderwijsondersteuners, en iedereen die kan bijdragen aan de doelstelling van het KBL.

x