We hebben een Kenniscentrum Begrijpend Lezen voor ogen dat: kennis verzamelt en ter beschikking stelt over leesvaardigheid(sontwikkeling) en succesvolle, opbrengstgerichte manieren van onderwijzen van begrijpend lezen; uitwisseling van kennis en good practice tussen alle betrokkenen bevordert en daartoe mogelijkheden aanreikt; wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek bevordert en/of uitvoert dat relevant is voor de onderwijspraktijk; wetenschappelijke kennis vertaalt naar een bruikbare toepassing in het onderwijs; een helpdesk-functie biedt; leerkrachten en scholen enthousiasmeert om hun begrijpend leesonderwijs te verbeteren en te vernieuwen; praktische, wetenschappelijke, beleidsmatige knelpunten voor effectief onderwijs inventariseert en oplossing ervan bevordert.

x