Het belang van begrijpend lezen kan niet worden onderschat. Begrijpend lezen is een basisvaardigheid en een belangrijke factor voor persoonlijke ontwikkeling en schoolsucces. Regelmatig laten onderzoeken zien dat Nederland het in internationale vergelijkingen goed doet, maar dat wil niet zeggen dat we op onze lauweren kunnen rusten. De Nederlandse regering heeft de ambitie uitgesproken de kwaliteit van het onderwijs te versterken en hogere prestaties van alle leerlingen te bevorderen.

Krachten bundelen

De CED-Groep wil hieraan bijdragen, en heeft samen met de Universiteit Leiden en Sardes het Kenniscentrum Begrijpend Lezen (KBL) opgericht. Ambities vragen om een invulling. Daarom bundelen wij onze krachten als onderwijsspecialisten en onderzoekers om zo de verbinding met de expertise van de praktijk mogelijk te maken.

Tips & suggesties

We hebben een open Kenniscentrum voor ogen waar iedereen zijn vragen maar ook zijn tips, oplossingen, ervaringen en suggesties kwijt kan aan collega’s en andere geïnteresseerden. Wat ons betreft kan het daarbij gaan om leerkrachten en leidinggevenden in de diverse onderwijssectoren, beleidsmakers en –medewerkers, onderzoekers, wetenschappers, onderwijsadviseurs en wie weet, misschien ook wel leerlingen en hun ouders. Want het is ons wel duidelijk dat de oplossing zal moeten komen uit de bundeling van die verschillende disciplines. Geen ervan afzonderlijk heeft immers tot nu toe toereikende oplossingen gegeven. Ze moeten dus partners worden.

x